Tin tức mới
 | in offset
  • Quy trình in offset
    Tin tức

    Quy trình in offset

    In offset là một kỹ thuật in ấn trong đó, các hình ảnh dính mực in được ép lên các tấm cao su (còn gọi là các tấm offset) trước rồi mới ép từ miếng cao su này lên giấy. Khi sử